02.01.2010

БА КУНЧИ САНДАЛИ БИНШАСТА

By Ванда

Ба кунчи сандали биншаста-

БА МОДАРАМ Ба кунчи сандали биншаста шабхо, модари пирам, Ту шояд чомаи домоди медузи ба сад ният, Ки рузи туй дида дар кади ман, бишкани армон, Бубини то ба ранги нав, ба хусни нав чавоният, Ба он дастони ларзонат шарафмандат бимирам ман! Наёбад чашми кам. ba kunji sandali binshasta shabho modari piram Isroil Fayziddinov Low, p. Смотреть позже. Поделиться. Копировать ссылку. О видео. Покупки. Наёбат чашми камбинат ба чустан чашми сузанро Биларзад дасти пурэьчози ту дар кабзаи пири Валекин боз медузи ту дастурхони гулдузи Ки рузи маьрака дар байни мардум обру гири Чи дунёест дунёи умеди ту.

Ба кунчи сандали биншаста - Произведения Омара Хаяма

Ба кунчи сандали биншаста-На чу овора ба хар чо ба ба кунчи сандали биншаста давад, Лек, чун хусни туро дид, бирафт аз паи ту. Дили ман на мкб мерцательная аритмия постоянная форма нихолест, ки пайванд кунанд, Кучаташ карда, ба хар чову самарманд кунанд, Ё ки бехуда паи сухтан аз чой кананд. Дили ман мехрпараст аст, садокат дорад. Дил, ки чушид зи ишку талаби васл намуд, Зи ман осудагиву хоби чавони бирабуд. Боз субх омаду чашмони хумори бикушуд, Дар сари субхи сафобахш туро дид дилам… Баъд бо номи ту чун рузи ба кунчи сандали биншаста сар шуд, Рахи сарбаста зи ту шохрахи дигар шуд, Ишк бо ёди рухат хамкадами кишвар шуд, Продолжить аз мархаматат посетить страницу шахбоз гирифт.

Гар ки ман чумла санамхонаи олам кобам, Натавонам ки дигар мисли ту дилбар ёбам. Ханда кун, ёр, ки аз васли ту ман шодобам. Хандае нест ба монанди шакархандаи ту. Аз он чи муяссар шуда аз давлати дунё, Дар даст маро хаст факат як чамадонам. Тахсил ба донишкада хуб аст, гуворост, Ёрон ба дили якдигари гам нагузоранд. Ин чо на касе хорису не дар гами дунёст, Ишк аст, чавонист, азизаш бишуморанд. Аммо мани то хол гами ишк надида Дилбохтаву волаву шайдои ту гаштам. Дар ба кунчи сандали биншаста ту аз по ссылке дури кашида, Парвонасифат аз каду болои ту гаштам.

Хайхот, назар карди ба хоки кади рохат, Аммо ба мани дилшуда нанмуди нигохе. Гуфти, ки туро нест на ганчеву на сарват, Бо оби худодод магар зиндаги хохи? Гуфти, ки ачиб аст, туро хонаву дар нест, Оё бувадат боми само боми иморат? Гуфти, ки пули якмахаат кимати токист, Бо чукри магар умр бари, умри барохат? Вокиф нашуда аз дилам, эй ёр, ки дар компьютерная томография владивосток Ишк аст, умед аст, талош аст, субот аст, Пиндоштиям бекасу бе ганчи фаровон, Пиндоштиям очизу помоли больше информации аст. Гар дар назарат, ёр, манам донаи гугирд, Шояд, ки шавам машъала бахри каси рахгум. Дар кадр манам пораи ангишт, умедам: Оташ шаваму гарм кунам хонаи мардум. Сад сол агар сузаму созам, газаби умр Аз арчаи мехрам набарад барги хазонро.

Мехр аст маро бозуи зуру сабаби умр Гар даргузарам хам, бубарам бо худам онро. Сохиб набурад нахли чавонро чу бараш нест, Уммед аз он, ки бидихад соли дигар бор. Аз чист, аё ёр, бигуфти, ки зараш нест, Чун нест ба чуз ишк дигар давлати подор?! Равшан намояд ин дар дилро фуруги хуснат, Хам нури чашми хар як пиру чавон туи, ба кунчи сандали таких фгс в пензе адреса доступно Бо комати базебаст чил кокул анбарафшон, Дар гулшани малохат сарви равон туи, ту. Бахшид бар шафак ранг рухсори лолагунат, Бо лафзи шаккаринат рухи равон туи, ту. Рузе ба ишки покат машхур гардад Улмас, Зеро ки дар дили у ба кунчи сандали биншаста чон туи, ба ба кунчи сандали биншаста сандали биншаста.

Чону дили мо ошику девонаи туст, Ту хонаи дил шудиву дил хонаи туст.