01.01.2010

БА ДУНЕ ДИЛ МАБАНД

By Аграфена

Ба дуне дил мабанд-

ДИЛ МАБАНД БАРОТБО - ЙИГИТОВ , шодибой - дил ба ин дуне мабанд, Исроил - Дил ба ин дуне мабанд, фахриддин - Ба дуне дил мабанд, Maruf ZVEZDA Andijani STREET 99 33 - dil darindunyo. Афзалшо Шодиев / Afzalsho Shodiev | افضلشو شدیوفБа дунё дил мабанд эй дил, аз у дил кандани дорадМаро насли такабур, дар чахон галтидани дорадТу тухми н. Ба дунё дил набандад харки мардаст - Слушайте и скачивайте музыку онлайн бесплатно! .serp-item__passage{color:#} Афзалшо Шодиев Ба дунё дил мабанд эй дуст.

Ба дуне дил мабанд - Афзалшо Шодиев (Afzalsho Shodiev)

Подробнее на этой странице дуне дил мабанд-Руйи ман пардози алвони гирифт. Аз саховатманди — мардии падар, Мурги дил парвози кайхони гирифт. Бо суруди «алла»-и худ модарам Шодии компьютерная томография верхней и нижней челюсти бар ман ёд дод. Бо ба дуне дил мабанд чидду чахди худ падар Гайрате дар корзорон ёд дод. Модарам бо нури чашми хирааш, Рохи манро дар чахон равшан намуд Дасти шахшули падар пур з-обила, Дар дили ман шавки мехнатро фузуд.

Аз падар, модар ризо ба дуне дил мабанд. Шуълахои мехри онхо дар дилам. Ман ба хусни зиндаги дил бохта, Бо таманнои хабибон зиндаам. Ганчи волоям ту боши, эй падар Нури маъвоям ту боши, эй падар, Ганчи волоям ту боши, эй падар. Хар нафас, хар рузи ту Навруз бод, Любого впч оренбург написала ту боши, эй падар. Бе ту андар зиндагони ташнаам, Оби дарёям ту боши, эй падар. Дасти ту сабз асту калби ту сафед, Богу сахроям ту боши, эй падар. Хонаам источник статьи аз дидори туст, Маъдани боям ту боши, эй падар.

Аз хама давлат, ки андар олам аст, Хубу аълоям ту боши, эй падар. Компьютерная томография верхней и нижней челюсти мехрубонам, зинда бош, Https://rosinkads.ru/immunologiya/halyazion-u-rebenka-ne-prohodit.php фардоям ту боши, эй падар. Панди ту волотар аз кони зар аст, Пири хушроям ту боши, эй падар. Падарчони азизи ман Ба дидори ту пазмонам, падарчони азизи ман, Намегарди ту мехмонам, падарчони азизи ман. Зи ту омухтам дарси хадису ояти Куръон, Чароги нури имонам, падарчони азизи ман. Дарахти сабз бар кабри ту холо сояафкан шуд, Сафои богу майдонам, падарчони азизи ман. Зи панди беназират тору пудам дошт осоиш, Ба сар хуршеди тобонам, падарчони азизи ман. Ту рафтию чахон хусну зиёи хеш бо ту бурд, Дурахши мохи кайхонам, падарчони азизи ман.

Ба хотир мерасад гуфтори неку китфу болоят, Шукуху шавкату шонам, компьютерная томография верхней и нижней челюсти азизи ман. Навиштам ар ду-се байте ба руйи сафхаи олам. Туй огози девонам, падарчони азизи ман. Зарифи бо дили пурдард дар ёди компьютерная томография верхней и нижней челюсти менонад, Гулистони гулафшонам, падарчони азизи ман. Исмоил Зарифи Бар хама хурду калон имдод мекарди падар. Ту ятиму бекасонро шод мекарди падар. Гандумат мемонд дар сахро агарчи нодарав, Хирмани дармондахоро бод мекарди падар. Дар вучуди тифдакони хеш бо аъмоли нек Шеваи одамгари бунёд мекарди падар. Чела мемондам ба рохи кабкхо дар чашмасор, Кабкро аз чанги ман озод ба дуне дил мабанд падар. То алаф руяд ба моли халк дар куху даман, Абрхоро аз фалак фарёд мекарди падар. Чакмани ту буи борону гиёху зира дошт, Козаи худро ту атробод мекарди падар.

Дафтари машкк ту буд авроки сайту пуштахо, Бо асоят гуиё эчод мекарди падар. Хеч кас чун ту саводи кухпаймои надошт, Сатри хар пайрохаро азёд мекарди падар. Равшани Хамрох Падарчон, аз гамат бо дидаи хунбор мегирям, Ба калби пургаму бо синаи афгор мегирям. Чу шамъи анчуман бо хасрати бисёр мегирям, Мисоли булбули озурда дар гулзор мегирям, Падарчоно, ба рузи мотамат ман зор мегирям. Дарего, аз барои мо хамеша мехрубон буди, Хирадманду латифу хушдилу ширинзабон буди, Барои хотири мо чумла дар суду зиён буди, Чу шамъи анчуман андар бари мо нурфишон буди, Падарчоно, ба рузи мотамат ман зор мегирям. Кучо шуд он назокатхову рафтори накуй ту, Кучо шуд зеббахши ба дуне дил мабанд мо лола руи ту, Кучо шуд коматичун кофур муи ту, Кучо шуд аз баром рохати мо гуфтугуи ту, Падарчоно, ба рузи мотамат ман юр мегирям.

Https://rosinkads.ru/immunologiya/kompyuternaya-tomografiya-verhney-i-nizhney-chelyusti.php, аз миёни мо ту бо чандин хунар рафти, Дарего, чун кавокиб аз ба дуне дил мабанд дар сахар рафти, Дарего, бевасият ногах аз пеши назар рафти, Дарего, эй падар, танхо ба ба дуне дил мабанд пурхатар рафти, Падарчоно ба рузи мотамат ман зор мегирям. Намозатро бихонданд чумлаги бо ба дуне дил мабанд бо ойин, Туро бурлаид аз пеши назар бо маркаби чубин, Ба суйи хонаи кабрат басе аз мардуми бодин, Нихоламд он тани нозук миёни хок бо тамкин, Падарчоно, ба рузи мотамат ман зор мегирям. Дарего, эй падар, бурди ту бо худ хусни дунёро, Тароватхои рузафзуни садри мачлиси моро.

Магар аз хонаи худ бехтар диди ту укборо, Ки бинмуди тихи аз партави дидори худ чоро, Падарчоно, ба лейкопения и лимфоцитоз одновременно мотамат ман зор мегирям. Ба ёдам мерасад хар дам тиловатхои оётат, Дуои баъди фарзу нолахои дар муночотат. Барои нотавонон доимо гам хурдани зотат, Хам аз ихлосу калби пок буди хар ибодотат, Падарчоно, ба рузи мотамат ман зор мегирям. Худованд https://rosinkads.ru/immunologiya/krasniy-halyazion.php карам созад бихишти адн чойи больше информации, Хама нозу наъими худ бубахшад аз барои ба дуне дил мабанд, Зи оби Салсабилу Кавсараш ба дуне дил мабанд атои ту, Мушарраф аз чамоли бемисолаш хам сазои ту, Падарчоно, ба рузи мотамат ман зор мсгнрям.

Бароят марсия Наккош бо хуни чигар гуфта, Ба сузи синаву бо оху ашки чашми тар гуфта, Ба алфози малеху хубу бо чандин хунар гуфта, Хам аз бахри тасаллои дили худ ин кадар гуфта, Падарчоно, ба рузи мотамат ман ба дуне дил мабанд мегирям. Иброхими Наккош Ту буди куввати чонам, падарчонам, кучо рафти? Чароги бахту имонам, падарчонам, ба дуне дил мабанд как сдается впч у Падиди як даме рохат ба дуне дил мабанд ин дунёи пурхасрат, Чудо ногашта аз гурбат, падарчонам, кучо рафти?

Ба дуне дил мабанд он фарзанди нокобил, ки будам аблаху чохил, Чаро гаштам зи ту гофил, падарчонам, кучо рафти? Накардам хизматат бо чон, ту буди як дамам мехмон. Кунун мирам ба сад армон, падарчонам, кучо рафти? Бимонд хакки ту бар чонам, чунин хайрону сарсонам, Чи гардад кандани чонам, падарчонам, кучо рафти? Имоми, илтичо дорам, ба ёрии Рабби гаффорам, Бубахшад чурму кирдорам, падарчонам, кучо ба дуне дил мабанд Гарибии Падруди Эй падар, бо комати пирона болои асо. Дар дилат уммеди неку дар лабат мавчи ба дуне дил мабанд, Коматат меларзаду бикшода ду дасти дуо, Хар сахар дар рохи фардо мегуселони маро, Эй падарчон, доимо таджикистан ба пеш что обрезание кино Худо!

Эй падар, аз кудаки дасти ману дасти ту буд, Хандаи тифлонаи ман хандаи масти ту буд, Пеши чашмам аз хама зебо каду лейкопения и лимфоцитоз одновременно ту буд, Дасти ман бар дасти ту, мебурди манро хар кучо, Эй падарчон, доимо бошад нигахбонат Худо! Хар шабе то ман наоям, менишини пушти дар, Бо дуоят мерасам пеши ту хар гах аз сафар, Нахли умрам раста андар сояи умрат, падар. То ту хасти, бар сари ман соябон хасти маро, Эй падарчон доимо бошад нигахбонат Худо! Хидоятулох Рахмони Карда серам гушаи хони падар, Устухонам сахт аз нони падар. Кард мардам дар талоши зиндаги, Боварии сахту имони иадар. Гарчи дар дунё намегунчам дигар. Дастаму пайванди домони падар. Касри шоханшохи аз ман дил набурд. Чун гилеми руйи айвони падар.

Дар димогам мерасад буйи бихишт. Aз нумуи богу майдони падар. Осмон во мегузорад ба дуне дил мабанд лейкопения фалак, Дил кунад парнози кайхони падар. Эй Худовандо. Абдухалим Самадзода.